same difference

aceeași diferență

English (Romanian Translation Below)

-If everything is simultaneously false and true,
How is it sure that I am not You?

Same Difference / Aceeași Diferență is a new photobook featuring writings in English with Romanian translations by Bucharest-based, Scottish-Ghanaian photographer and writer, Neal Gruer.

The images were taken in 2018 on a single day in Bucharest, when two large groups of people from completely different ends of the social, political and ideological spectra gathered in close proximity for two completely different reasons – Pride march and a rally in support of the populist Romanian government.

While the two gatherings did not interact on the day, subsequent political events in Romania (culminating in a referendum to change the constitutional definition of marriage to apply only to straight couples) revealed that even when social issues appear independent of one another, they, and the people behind them, remain inextricably connected.

Despite the apparent and assumed differences between the two groups, by directly comparing the images from both events, Same Difference / Aceeași Diferență seeks to challenge readers on their perspectives; to put aside superficial observations in favour of deeper questions that ask, what is “difference”, “same”, “belief” and “truth”? In the current context of social polarisation, media “echo chambers” and cursory reactions to online imagery, the book offers a respite from the narrow, protected perspectives we are typically fed, and highlights how those closeted viewpoints often miss the complexity and intrigue that lie beneath one’s initial reactions.

“My initial intention was simply to photograph the two events. But as I reflected on the pictures and followed the news over the next several months, I felt that what I had captured revealed a lot about the current state of social and political polarisation in Romania, Europe and elsewhere in the world. My hope is that the book confronts people with questions of how they represent themselves and how they regard those who hold different views to their own.” 

Same Difference / Aceeași Diferență is initially available as a limited first edition of just 107 signed and numbered copies. Self-published by the author and printed by Fabrik in Bucharest, the never-before-published 64 digital photographs sit alongside poetic and narrative writings by Neal in English, with Romanian translations by Cristina Ioana Pașalău. The book was designed in Scotland by Hannah Taylor, owner and editor of She is Fierce magazine. Other book details: 23cm x 15cm, 72 pages, digital print on 150gsm matte paper, ISBN 978-973-0-28198-9.

Alongside an exhibition of selected images from the book (printed in Bucharest by Fine Art Imaging), Same Difference / Aceeași Diferență launched on Sunday 16th December 2018 at Bob Coffee Lab in Bucharest – the place where the first photograph in the series was taken.  

For more information, please contact Neal here.


Română

-Dacă totul este simultan fals și adevărat,
Cum poate fi sigur că eu nu sunt Tu?

Same Difference / Aceeași Diferență este un nou photobook cu text în limba engleză și traducere în limba română, realizat de fotograful și scriitorul scoțian-ganez, stabilit în București, Neal Gruer.

Imaginile au fost făcute în 2018 în aceeași zi în București, când două mari grupuri de oameni din extremități diferite ale spectrului social, politic și ideologic s-au adunat în imediata vecinătate din două motive complet diferite - Pride și mitingul PSD.

În timp ce cele două grupuri nu au interacționat în acea zi, evenimentele politice ulterioare din România (culminând cu un referendum pentru a schimba definiția constituțională a căsătoriei pentru a se aplica doar cuplurilor formate dintr-un bărbat și o femeie) au arătat că, chiar dacă problemele sociale par independente una de cealaltă, oamenii din spatele lor rămân în mod inextricabil legați.

În ciuda diferențelor aparente și asumate dintre cele două grupuri, prin compararea directă a imaginilor de la ambele evenimente, Same Difference / Aceeași Diferență încearcă să provoace cititorii cu privire la perspectivele lor; pentru a pune deoparte observațiile superficiale în favoarea unor întrebări mai profunde, care este “diferența”, ce reprezintă “aceeași”, “credința” și “adevărul”? În contextul actual al polarizării sociale, al “camerelor de ecouri” din presă și al reacțiilor sumbre la imaginile online, cartea oferă un răgaz de la perspectivele înguste și protejate cu carene hrănim în mod obișnuit și evidențiază modul în care aceste puncte de vedere închise pierd adesea complexitatea și intrigile care se află sub reacțiile inițiale ale omului.

“Intenția mea inițială a fost pur și simplu de a fotografia cele două evenimente. Dar în timp ce reflectam asupra imaginilor și urmăream știrile de-alungul lunilor ce au urmat, am simțit că ceea ce am capturat dezvăluia foarte multe despre situația curentă de polarizare socială și politică din România, Europa și oriunde altundeva în lume. Dorința mea este ca această carte să confrunte oamenii cu întrebări despre cum se reprezintă pe ei înșiși și cum se raportează la cei care împărtășesc opinii diferite de cele ale lor.”

Same Difference / Aceeași Diferență este inițial disponibilă ca o primă ediție limitată de doar 107 exemplare semnate și numerotate. Auto-publicat de autor și tipărit de Fabrik în București, conține 64 de fotografii digitale, care nu au mai fost niciodată văzute, alături de pasaje narative și versuri scrise de Neal în limba engleză, cu traduceri în limba română de Cristina Ioana Pașalău. Design-ul cărții a fost creat în Scoția decătre Hannah Taylor, deținătoare și editor al revistei She is Fierce. Alte detalii despre carte: 23cm x 15cm, 72 pagini, imprimare digitală pe hârtie mată 150gsm, ISBN 978-973-0-28198-9.

Alături de o expoziție de fotografii selectate din carte (tipărite în București de Fine Art Imaging), Same Difference / Aceeași Diferență a fost lansata duminică 16 decembrie 2018, la Bob Coffee Lab din București - locul unde prima fotografie din serie a fost făcută.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Neal Gruer aici.

Using Format